Tekniske apparater

Som tilhører leiligheten

Brytere

1 = Vaskemaskin
2 = Oppvaskmaskin
3 = Komfyr og micro

Sikringskap i leiligheten - Blue turtle village

Sikringer

Slik skal det se ut når alt er som det skal være

Vann bryter i leilighet Turtle Bay Village

Vannkran

1. Kranen skal ligge i vannrett stilling.
2. Trykk på den svarte knappen og hold den nede i 3 sek. Du vil da høre en lyd og at vannet begynner å renne.

Gass

For at gassen skal virke, så skal den svarte toppen peke i retningen som på bildet.

Støvsuger